Chien Nien Ten Ie HueiLyrics OST White Snake Legend

Chien nien ten ie huei
Ten ie huei a
Chien nien ten ie huei
Wo u huei a
Chien Nien Ten Ie HueiLyrics OST White Snake Legend - pasarlirik.blogspot.com
Se sei cai al pien suo
Ai wo yung pu pien
Ce wei ce ie ci a ha
Tuan chang ye u yen

Chien Nien Ten Ie HueiLyrics OST White Snake Legend

Ih sin cuei feng Ii lei ie....
Meng chan mien ching yu yen ie....
Si fu ti suei wo ti lei
Wo ching yen
He ni hua co ie thuan huo yen
A.... a....a...


Chien Nien Ten Ie HueiLyrics OST White Snake Legend